53 A.J. Andreae, Bijdrage tot de burgerlijke en kerkelijke indeeling van Friesland … (in De Vrije Fries, 1880) opperde dit reeds en werd later herhaaldelijk geciteerd.