52 Albert Delahaye, De Ware Kijk Op …, II blz. 317, Bavel 1999.