51 H. Halbertsma, Bornego (in De Vrije Fries, 1962), is van mening dat Willibald, de schrijver van de Vita S. Bonifatii, abusievelijk twee reizen van de missionaris tot één versmolten heeft: in 753 naar [Oldeboorn ? aan] de Boorne, en in 754 via de Lauwers naar Dokkum.