48 Niet-origineel slot van de Vita S. Bonifacii, door een anonymus daaraan toegevoegd, MGHS II, p. 353.