42 De vormen go, goo, goi (ook Het Gooi rond Hilversum !) en gouw zijn volgens het WNT gelijkwaardig. Onze citaten tonen verder welke vreemde spellingen dit woord bij een niet-Germaanse schrijver kan aannemen: gou, ga, gao, gawi, cia, che, chi, chia, aêche.