40 Rudolfi Gesta Abb. Trudonensium, lib. IX, MGHS X, p. 285. Een tiende, aanvankelijk een belastingheffing, heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een vorm van dividend.