38 Gelijkluidend in de Annales Laureshamenses, MGHS I, p. 37 en het Chronicon Moissiacense, MGHS I, p. 303. Elders worden de gebeurtenissen van dit jaar veel uitvoeriger behandeld, echter zonder vermelding van Bardenwijk.