34 Einhardi Annales, MGHS I, p. 167, 169. Nog een kortere weergave van dezelfde gebeurtenissen in de Annales Laureshamenses, MGHS I, p. 32.