31 Waarschijnlijk is -char dan veeleer een variant van -gouw, zie noot 42. Het hele werk van Ravennas wemelt trouwens van de sterk misvormde namen.