29 SEMafoor, november 2001, blz. 20–22. Een naar mijn mening te weinig gebruikt globaal argument is nog, dat het toch wel merkwaardig is dat volgens de traditionele wetenschap de Friezen met alle geweld in het water wensten te wonen, terwijl de beschikbare hoge en droge gebieden onbewoond bleven.