23 Annales S. Amandi, MGHS I, p. 8, en met kleine variaties in de Annales Tiliani en de Annales Petaviani (zelfde pag.).