12 Vita Gregorii abbatis Traiectensis, MGHS XV, p. 67. De toevoeging -meer staat slechts in één van de drie codices.