8 Zie W. Bruijnesteijn v.C., Delahaye en Ptolemæus, in Albert Delahaye Bulletin 4 (mei 1998), blz. 20, in het bijzonder de kaart op blz. 27.