7 Albert Delahaye, Germania = Frans-Vlaanderen bij Cæsar, Strabo, Plinius en Ptolemæus, Bavel 1997, blz. 207, noot 99-4 en blz. 243 nr. 96.