5 In de volgende voetnoten verder aangeduid als MGHS, gevolgd door het nummer van het deel. De citaten zijn uiteraard vertaald uit het Latijn (met dank aan Dr. D.W.L. van Son voor zijn controle van de vertalingen). De jaartallen bij de verschillende citaten zijn soms ontleend aan de oorspronkelijke codices, maar soms ook door interpolatie en vergelijking der bronnen onderling door de bewerkers van de MGHS bepaald en dus misschien aanvechtbaar.