4 Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet, De Romeinse wegen in Nederland, SEMafoor, november 2000, blz. 18.