20 Aurelius Augustinus, Confessiones (397), liber VI, caput 3: Sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimabatur, vox autem et lingua quiescebant. Sæpe, cum adessemus (....) sic eum legentem vidimus tacite et aliter numqusm. – Maar als hij las gleden zijn ogen over de bladzijden en zijn hart zocht de betekenis. Maar zijn stem en zijn tong zwegen. Vaak, als we aanwezig waren, (....) hebben we hem zo in stilte zien lezen en nooit anders.