19 Athanasius, bisschop van Alexandria, 296-373 (hst.1, § 6.3),
Epiphanius van Constantia/Salamis, *315, bisschop van Cyprus 367-403 (hst. 2, § 21.2),
Porphyrios, 234-303, door Ravennas geminacht en gehaat (hst. 2 § 16.3; hst. 4 § 3.1, 5.1, 6.1, 7.1),
Basileios, bisschop van Cæsarea (Cappadocia), 330-379 (hst. 1, § 5.4),
Paulus Orosius, 385-420 (hst. 2, § 4.3),
Gregorius, St., Paus 590-604 (hst. 3, § 9.3),
Isidorus van Hispalis (Sevilla) 600-636 (hst. 1, § 5.4).
     Geen geografische bron, maar in een andere hoedanigheid vermeld:
Belisarios, 505–565, versloeg in 533 de Vandalen (hst. 1, § 3.3; III, § 11.1).
     Opmerkelijk is zijn meermalen aangehaalde bron
Ptolemaios Macedonus, koning van Egypte (hst. 1, § 9.4; hst. 4, § 4.2,3 en § 11.1).
Daarvan waren er veertien verschillende, allen vóór Christus. Maar naar alle waarschijnlijkheid vergiste hij zich in de koninklijke status van zijn zegsman, en bedoelde hij de bekende geograaf Klaudios Ptolemaios uit de 2e eeuw n.Chr.