17 Voor de goede orde: Ravennas wordt wel aangeduid als de „anonieme kosmograaf van Ravenna”. Ik hanteer Ravennas als ware het een familienaam; het is een adjectief of een oude genitief van Ravenna en betekent dus gewoon van Ravenna. Ravennas heeft op zijn beurt een genitief Ravennatis = van [de man] van Ravenna. Men kent zijn geboorteplaats uit zijn eigen vermelding in hst. 4, § 31.3; daar ook de vermelding idiota.