11 De brand wordt uitvoerig beschreven in Tacitus' Annales, deel 15, § 38-41.