10 Dat jaartal 13 n.Chr. staat in moderne, niet gespecialiseerde literatuur, maar heb ik nog niet in een authentieke bron gevonden. Wel vermeldt Cassius Dio, Ρωμαικη ιστορια, deel 55, § 8 voor het jaar 7 n.Chr.: De porticus op de Campus [Agrippæ], die door Polla, Agrippa's zuster, gebouwd werd, was nog niet gereed.