8 Marcus Vipsanius Agrippa, Romeins staatsman, 64–12 v.Chr., was gehuwd met de dochter van zijn leeftijd- en studiegenoot, keizer Augustus, 63 v.Chr – 14 n.Chr.