7 Liber III, caput 17: [na een discussie waarom de door Agrippa aangegeven lengte en breedte van de provincie Bætica (in Spanje) niet kloppen met de (latere) werkelijkheid]: Agrippam quidem in tanta viri diligentia præterque in hoc opere cura, cum orbem terrarum orbi spectandum propositurus esset, errasse quis credat et cum eo Divum Augustum ? Is namque conplexam eum porticum ex destinatione et commentariis M. Agrippae a sorore eius inchoatam peregit. Wie zou geloven, dat Agrippa – toch een man met zo'n zorgvuldigheid, en daarenboven zo'n zorg voor het project waarbij een afbeelding van de wereld publiek tentoongesteld zou worden – abuis was, en mèt hem de goddelijke Augustus ? Deze heeft immers [de bouw van] de galerij voor de behuizing ervan, door zijn zuster aangevangen, voltooid volgens de bestemming en de beschrijvingen van Marcus Agrippa !