6 M.A.Holtman, De noordelijke Rijnarmen en de kaarten van Ptolemæus, Semafoor, februari 2007, blz. 12.