0 Gepubliceerd in SEMafoor, februari 2003, blz. 32, nadien aangevuld.