De Romeinse Reisgidsen

     Bij de studie naar de topografie van onze streken in het eerste millennium wordt uiteraard veelvuldig gebruik gemaakt van de beschikbare Romeinse bronnen, vooral:
  • De Peutingerkaart;
  • Het Itinerarium van keizer Antoninus Augustus;
  • De Cosmographia van Ravennas.
     Deze (Latijnse) bronnen zijn voor de hedendaagse gebruiker echter dusdanig gecompliceerd en moeizaam toegankelijk, dat men niet kan volstaan met het raadplegen van de paar plaatsnamenreeksen uit ons gebied, maar ook inzicht moet hebben in deze bronnen als geheel, met al hun kwaliteiten en gebreken.
     Om dit beter mogelijk te maken werd de hier gepresenteerde publicatie tot stand gebracht, waarin men de volledige teksten van de drie bronnen aantreft, zowel in de originele Latijnse vorm als in Nederlandse vertaling, met bovendien zoveel mogelijk de juiste vormen der (in de bronnen veelal verbogen en/of gemutileerde) toponiemen.
     In een omvangrijk register worden de toponiemen uit de verschillende bronnen met elkaar vergeleken, waarbij ook de verschillen tussen de diverse codices niet onvermeld blijven. De betrokken plaatsen worden verder gelocaliseerd volgens de huidige wetenschappelijke inzichten.
     Bij elk der drie bronnen wordt de situering der plaatsen en routes ge´llustreerd met ca 20 kaarten, bij de Peutingerkaart bovendien met kaarten volgens de originele tekening.
     Bij de Peutingerkaart worden ook alle vignetten getoond, en is bovendien ter illustratie een facsimile bijgevoegd van het eerste segment van de originele kaart (met onze streken en het grootste deel van Gallië).
     Een uitvoerige inleiding gaat in op historie en achtergronden der drie bronnen, en hun onderlinge „verwantschap”.
*

.
.
Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet:
     De Romeinse Reisgidsen / Itineraria Romana
818 blz., w.o. 80 kaarten.
CD-rom, ISBN 90-808225-4-X
prijs € 49,- plus verzendkosten (NL € 2, BE € 3).
Uitgave in eigen beheer door de auteur, Julianalaan 94, 6824 KJ Arnhem, w@brucop.com.
In boekvorm is deze uitgave alleen verkrijgbaar via „printing on demand”. Prijs op aanvraag.