10 Hij spreekt over de Germaanse krijgsheren slechts met minachting als pelliti reges, koningen in beestenvellen.