9 Het oudst bekende gegeven over Arnhem in de conventionele geschiedenis is, dat de abdij Prüm (in de Eifel) er in 893 enige bezittingen, waaronder een kerk, had.