7 Eénmaal worden in het lied de Goten aangeduid als Reidgoten. Het is onbekend of dat een specifieke stam was, of dat het een algemene benaming was voor groepen Goten die van het oorspronkelijke stamverband afgescheiden waren.