6 De Galliërs ondergingen een proces van volledige romanisering. Men duidt hen dan ook veelal aan als Gallo-romeinen, waaruit de tegenwoordige Fransen voortkwamen. Etymologisch hangen de namen Gallii, Walen en Völir samen.