1 Een eerdere versie is gepubliceerd in SEMafoor, augustus 2007, blz. 2–7.