Stamboom Bruijnesteijn

Aan alle Bruijnesteijns en Bruynesteyns,

In 1982 publiceerde ik het boekje „Het Geslacht Bruijnsteen / Bruijnesteijn”, met een stamboom en de mij op dat moment bekende historische bijzonderheden over de familie. Het primitieve rode boekje – de ouderen onder u stellig bekend – is inmiddels volledig verouderd.
Sedertdien is er bij vlagen hard gewerkt aan een nieuwe veel uitvoeriger versie. Daar we allen afstammen van een echtpaar in Groningen (circa 1600), waarvan de vrouw Sara Bruijnsteen heette en de man Cornelis Halewegh, heb ik er voor gekozen om afzonderlijk onderzoek te doen naar de voorouders van haar (Brunstein, in Duitsland) en van hem (Halvegge, in Denemarken).
Over de Duitse Brunstein-familie (vanaf de middeleeuwen, maar met ook veel hedendaagse nakomelingen) publiceerde ik in 1999 een in het Duits geschreven Chronik Brunstein.

In de nieuwe eeuw wordt dus hard gewerkt aan de (hoofdzakelijk) Nederlandse nakomelingen na 1600, met inbegrip van hun voorouders Halvegge, in een Kroniek Bruijnesteijn. De voorlopige indeling is:

1. Een inleiding over de naam, betekenis, herkomst en de oudste voorkomens.
2. Brunstein dictus Sconekint: vertaling van een hoofdstuk uit de Duitse Chronik, voor zover relevant voor de Nederlandse nakomelingen, vanaf ca 1100 tot heden.
3. Bruijnsteen en Halewegh in Groningen, ca 1600.
4. Het Deense geslacht Halvegge: vertaling van mijn Deense publicatie uit 2012.
5. Bruijnesteijn in Den Haag, protestantse tak, ca 1638-1700.
6. Bruijnesteijn in Den Haag, katholieke tak, ca 1650-1750.
7. Stamboom van de moderne familie Bruijnesteijn, vanaf 1750.
8. Stamboom van de moderne familie Bruijnsteen, vanaf 1750.
9. Het Vlaamse geslacht Bruijnsteen (ca 1400-heden).
10. De Haarlemse familie Bruijnsteen (1584-1800).
11. De Rotterdamse familie Bruijnesteijn (1600-1760).
12. De Genemuidense familie Bruijnsteijn (1650-1720).
13. De familiewapens.

Op dit moment ben ik vooral bezig met hoofdstuk 7: de stamboom van de hedendaagse Nederlandse familie Bruijnesteijn (met een paar kleine vertakkingen naar AustraliŽ en Canada/USA). Om de gegevens uit 1982, een hele generatie geleden, te actualiseren naar het heden is uw medewerking dringend nodig !
Op de bijgevoegde stamboom-overzichten vindt u alles wat mij tot nu toe bekend is: de gegevens van 1982 plus wat ik in de huidige actie aan nieuwe gegevens ontvang). Er zijn vijf hoofdtakken van de familie: A t/m E.

Daar volgens de huidige privacy-regels gegevens over levende mensen niet zonder meer gepubliceerd mogen worden, zijn de overzichten afgeschermd met een paswoord, dat familieleden bij mij per email kunnen opvragen. Geef daarbij dan even precies aan wie u bent, in de trant van: Jan Br. geboren 1990, zoon/dochter van Piet Br. geboren 1960 (in ieder geval terug tot een jaartal vůůr 1982). Samen met het paswoord stuur ik u dan nog wat toelichtingen.
Als u in het veld onderaan deze pagina het paswoord invult, hebt u toegang tot de stamboomoverzichten (elf pagina's). Ik verzoek u dringend dan uw eigen vermelding (c.q. van uw ouders of grootouders en anderen in uw naaste omgeving) daarin op te zoeken, en uw verbeteringen en aanvullingen aan mij te mailen. Ik probeer ze dan zo spoedig mogelijk in het overzicht bij te werken.

Ook voor opgave van adressen (post- en/of emailadres) van andere Bruijnesteijns houd ik me aanbevolen, zodat ik hen op deze actie attent kan maken.

Willem Bruijnesteijn v.C.
(tak B, nr B121)
w@brucop.com


Paswoord:


De stamboomoverzichten staan in een pdf-bestand. Dat was onvermijdelijk wegens de complexe structuur van veel van het gebodene. Om dit bestand te kunnen zien dient u het programma Adobe Acrobat (versie 6.0 of hoger) of Adobe Acrobat Reader (versie 6.0 of hoger) op uw computer geïnstalleerd te hebben. Indien u daarover nog niet beschikt, kunt u Adobe Acrobat Reader eenvoudig en kosteloos downloaden van http://www.adobe.com .